கந்து வட்டிபுரோக்கர்கள் 5 ஆண்டுகள் பாலியல் புரோக்கர்கள் என வளரும் அடிப்படைஅறிவுஇல்லாத கூலிக்கு மாரடிக்கின்ற இலங்கை கூலி பாசிச மாபியா குற்றவாளிகள் டென்மார்க்கில்

அதிகமாக வட்டி வசூலிக்கும்  கந்து வட்டிபுரோக்கர்கள். கடத்தல் திருமணபுரோக்கர்கள்  கேவலம் கெட்ட அடிப்படைகல்விஅறிவுஇல்லாத இலங்கை தமிழ் ரெளடிப் பெண்களும் இலங்கை தமிழ் ரெளடிஆண்களும் டென்மார்க்கில் ஈழத்தமிழினமக்களின் வாழ்க்கைக்கு எதிராக.

மக்களின் வாழ்வு சார்ந்த வறுமையும், அதனுடன் கூடிய இழிநிலைமை இலங்கை தழுவிய சமூக பொருளாதார சுரண்டல் ஆட்சி அமைப்பினால் உருவானது. தான் சுரண்டலும், சூறையாடலும் ஏகாதிபத்திய நலனை பூர்த்தி செய்யும் தரகு முதலாளிகளை  கொண்ட இலங்கை அரசு, மக்களின் வாழ்வை அழித்து வாழ்பவர்கள் தான் இன மத பிற்போக்கு  கந்துவட்டி சூதாட்டம் 5 ஆண்டுகள்  திருமண வியாபார திருமணபுரோக்கர்கள் பாலியல் புரோக்கர் என வளரும் குற்றவாளிகள் பிரதேசவாத கும்பல் சுதந்திரஅதிகார வரம்பு  அல்லது அரசியல் அந்தஸ்து அல்லது சமூக தோற்றம் எந்த வித்தியாசமும் அறியாதவர்கள்,  சட்டம் ஒழுங்கு அறியாதவர்கள் 

ஈழத்தமிழினமக்களின் வாழ்க்கைக்கு எதிராக இந்த பாசிச மாபியா கும்பல் செயல்படுகின்றதுஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிராக கூலிக்கு மாரடிக்கின்ற சிங்களகூலிக்கும்பல் காசுக்காக தமிழர்களின் பிணம்தின்னும் கழுகுகள் டென்மார்க்கில்  ஒரு நரி தந்திரமாக 5 ஆண்டுகள்  திருமண வியாபாரம் திருமணபுரோக்கர்கள்  ஒரு பாவச்செயல், கடத்தல் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் கடத்தல், ஒரு சமூக பிரச்சனை டென்மார்க்கில்

  சர்ச்சைக்குரிய 5 ஆண்டுகள் நரி திருமண வியாபார  திருமணபுரோக்கர்கள்  .யாருக்கு எவ்வளவு கமிஷன் பேச வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கும் கேவலம் கெட்ட  அடிப்படைஅறிவுஇல்லாத கூலிக்கு மாரடிக்கின்ற சிங்களகூலிக்கும்பல் வெறிநாய் நரி .தமிழர்கள் ஈழத்தமிழச்சி வயிற்றில் தான் பிறந்தார்களா..? இவர்களின் சிறிலங்கா இலங்கை பேரினவாதம் அரசபயங்கரவாதசிந்தனை  ஈழத்தமிழ் மக்களை அழிப்பதே இவர்களின் சித்தாந்தம் வட்டி. கடத்தல் திருமண வியாபார 5 ஆண்டுகள் பாலியல்  புரோக்கர்கள்  இன மத பிற்போக்குசிந்தனை  சித்தாந்ததை ஈழத்தமிழ் மக்களின்  சிந்தனையில் திணித்து தமிழ்காலாச்சாரத்தை ஆழித்து தமிழினத்தைஅழிப்பதே இந்த பாசிச மாபியா கும்பல் சிந்தனை.

பெண்மீதான அடிமைமுறையின் வடிவம் கந்து வட்டிபுரோக்கர்கள். தமிழர்களை தமிழ் குடும்பத்திலிருந்துபிரிக்கும் புரோக்கர்கள் என வளரும் அடிப்படைஅறிவுஇல்லாத கூலிக்கு மாரடிக்கின்ற பாசிச மாபியா குற்றவாளிகள் 
இன்றைய அடிமைகள் யார் ?.

பெண் அடிமைகள் சுதந்திரம்  கோரும் பெண்களின் சுதந்திரம் என்பது பெண்களை தமிழ் குடும்ப

அலகின் அடிமைகள் என்ற நிலையிலிருந்து பாலியல் பண்டங்களாக மாற்றுவதற்கே

ஐரோப்பிய நாடு டென்மார்க்கில்  விதைக்கும் அழிவுக் கலாச்சாரத்தின் நிலைமைகளை மறைக்கும் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு ஏது தமிழ் பெண்மீதான அக்கறை வறுமையையும் பட்டினியையும் தோற்றுவித்திருகும் சுதந்திர வர்த்தகச் சந்தைக்கு அவமானம் என்பது கிடையாது. சமூக நீதிக்கான நண்பர்கள் ஊடான தொடர்புகள் ஊடாகவே பெண்கள்  இத்தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளாகின்றனர், இலங்கை,இந்தியாவில் அடிமைமுறையின் வடிவம் சாதியாகும்.

டென்மார்க்கில் குடும்பத்திலிருந்துபிரிக்கும், நிறுவனம் தமிழர்களை தமிழ்குடும்பத்திலிருந்துபிரித்தல்.?------------------

பெண்மீதான அடிமைமுறையின் வடிவம் கந்து வட்டிபுரோக்கர்கள் தமிழர்களை தமிழ்குடும்பத்திலிருந்துபிரிக்கும் புரோக்கர்கள் என வளரும் அடிப்படைஅறிவுஇல்லாத கூலிக்கு மாரடிக்கின்ற பாசிச மாபியா குற்றவாளிகள் .

(குடும்பபெண்களை தமிழ்குடும்பத்திலிருந்துபிரித்தல். ??-----------------------

நாகரீகம் என்பது தனிமனித சுதந்திரம் எதுவுமின்றி, இன்னொரு, மனிதர்களை அழித்துச் பணம் திரட்டிக்கொள்வது தான் இவர்களின் தனிமனித சுதந்திரம். அவ்வாறு அடிமையானவருக்கு, பிடியிலிருந்து விடுபடும் உரிமையோ, மறுக்கும் உரிமையோ கிடையாது.

இன்று எல்லா நாடுகளிலுமே சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்டவிரோத மாக பணம் வசூலிப்பது தவறானது சீட்டு, பைனான்ஸ், கந்து வட்டி நிறுவனங்கள் பொதுமக்களிடம் கந்து வசூலிப்போர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறை.

எனினும் டென்மார்க்கில் மறைவாக வைத்து பெண்கள் வியாபார நிறுவனமயப்பட்ட  புரோக்கர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்  இத்தொழிலில் ஈடுபட்டது அதிகமான பெண்கள்தான் . இத்தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்தும் அதிகமாக பெண்கள்தாகன் .

இலட்சம் தமிழர்களை உலகெங்கும் அகதிகளாக விரட்டியடிக்க துணை போன இலங்கை அரசு  காலை நக்கி பிழைப்பவன்களே தமிழ்இனத்துரோகிகளே ராஜபக்சே தமிழர்களுக்கு எதிரானவர் அல்ல என நற்சான்றிதழ்  வழங்கும் தமிழ்இனத்துரோகிகள்.

பெண்கள் புரோக்கர்கள்  மற்றும் பெண்கள் கடத்தல் இது ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்தின் தமிழர்கள் சமூக பிரச்சனை. காக்கைக்கு இருக்கும் அறிவு கூட இவர்களுக்கு இருப்பதில்லை 

இவர்கள் தேவை பணம். இவர்கள் பிணம் தின்னும் அகோரிகள். மனித உருவில் உள்ள ஒரு மிருகம்.  இவர்கள்  மனிதர்கள் இல்லாத காட்டில் கிடக்கவேண்டும் இல்லையெனில் மிருக காட்சி சாலைகளில் கூண்டுகளில் அடைக்கப்படவேண்டும். இவர்களை போய் சாதுக்கள்  என்பதெல்லாம் மக்களின் மூட நம்பிக்கைகளின் உச்ச கட்டம். இவர்களை மனிதர்கள் என்று நம்பி இன்று தமிழ் மக்கள் மோசம் போய்க்கொண்டிருக்கிறார்கள்  இவர்கள் திருந்தமாட்டார்கள்.திருத்தவும்முடியாது. இவர்கள் மனிதர்கள் இல்லாத தமிழ் காட்டுமிராண்டிகள்  .இவர்களை மிருகம் என்பதெல்லாம். மிருகத்திற்கு  மதிப்பு இல்லை.